start / Rekrutacja / Rekrutacja

Warunki naboru

Dotyczy naboru do SP FASE oraz FASE Liceum

Aby wziąć udział w DNIACH PRÓBY FASE wypełnij: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kryteria rekrutacji do FASE:
1. umiejętności piłkarskie,
2. sprawność fizyczna ogólna,
3. wyniki w nauce w VI klasie szkoły podstawowej (dotyczy naborów do SP FASE) lub VIII klasy Szkoły Podstawowej (dotyczy naboru do FASE Liceum)
4. charakter kandydata,
5. potencjał fizyczny i intelektualny

Powyższe aspekty weryfikowane są przy pomocy specjalnych testów przygotowanych przez zespół FASE oraz Football Academy.

Spośród wszystkich kandydatów wybierana jest grupa 20 chłopców (18 zawodników z pola i 2 bramkarzy).

Rekrutacja do FASE odbywa się w ustalonym terminie naborowym (patrz: TERMINY NABORU), a testy przeprowadzane są na miejscu w Szczecinie.

ZAWODNICY FOOTBALL ACADEMY

Zawodnicy Football Academy w trakcie procesu szkolenia ulegają tzw. procesowi preselekcji, co oznacza, że jeszcze przed odbyciem testów, Trener koordynator FASE otrzymuje informacje o najzdolniejszych chłopcach z danego rocznika w Football Academy pragnących dołączyć do FASE.

Preselekcja odbywa się m.in. poprzez system scoutingowy Football Academy, ale przede wszystkim poprzez Kadrę Polski Football Academy, która jest gwarantem wyboru najlepszych zawodników FA w danym roczniku.

Zawodnicy Football Academy nie otrzymują w testach dodatkowych punktów i przechodzą egzaminy tak jak każdy inny kandydat. Zawodnik Football Academy podczas rekrutacji posiada opinię wystawioną przez swojego trenera prowadzącego i/lub trenera Kadry Polski Football Academy.

ZAWODNICY SPOZA FOOTBALL ACADEMY

Rekrutacja osób spoza Football Academy odbywa się na zasadach ogólnych. Kandydaci przechodzą testy sprawnościowe oraz prezentują niezbędne zaświadczenia. Ich kandydatura oceniana jest przez komisję rekrutacyjną.

KOMISJA REKRUTACYJNA

Dyrektor FASE i Trener koordynator

Trenerzy grup i trener bramkarzy oraz Psycholog Sportu

Fizjoterapeuta i lekarz sportowy oraz Konsultant Centrali Football Academy

"DNI PRÓBY" FASE