start / Rekrutacja / Rekrutacja

"DNI PRÓBY"

„Dni Próby” to doroczne “święto” Football Academy School of Excellence, na które przyjeżdżają kandydaci do naszej szkoły z niemal wszystkich województw naszego kraju.

Nasze „Dni Próby” odbywają się co roku w drugiej połowie lutego lub pierwszej połowie marca i są rozłożone aż na dwa weekendy w ramach naborów do Szkoły Podstawowej oraz Liceum FASE.

Szczegółowe testy obejmują sprawdzenie nie tylko sprawności fizycznej oraz umiejętności piłkarskich, ale również cech psychologicznych naszych potencjalnych uczniów.

Uczestnictwo w „Dniach Próbach” jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów do FASE.

Opis ćwiczeń oraz badań jakim podczas DNI PRÓBY FASE poddani będą kandydaci znajdują się w sekcji DOKUMENTY DO POBRANIA

Na „Dni Próby” FASE składają się:

ANKIETA PSYCHOLOGICZNA

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

TESTY UMIEJETNOŚCI

"DNI PRÓBY" FASE