start / O szkole / O szkole

Edukacja

Prawidłowa edukacja sportowa (treningowa) musi iść w parze z edukacją szkolną.

FASE kształtuje ludzi inteligentnych - "piłkarzy myślących", gotowych na przygodę w europejskim futbolu, a w przypadku niepowodzenia w sporcie - daje swoim uczniom szansę na kontynuowanie nauki w związku z należycie przeprowadzonym procesem edukacyjnym na etapie VII i VIII klasy szkoły podstawowej i liceum.

Proces dydaktyczny FASE został dopasowany do wyczerpujących i czasochłonnych zajęć sportowych. Odpowiednie dostosowanie programu oraz siatki zajęć jest priorytetem dla dyrektora FASE oraz kadry nauczycielskiej szkoły.

Szczególną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa nauka języków obcych ? codziennie wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach zaawansowania językowego (5 godzin tygodniowo). Intensywne nauczanie języków prowadzi do uzyskania certyfikatów (ZD, ZMP, ZOP, FCE, CAE). Szkoła posiada własne centrum egzaminacyjne języka niemieckiego ÖSD ? egzaminy państwowe

Oferta edukacyjna realizowana w szkołach FASE obejmuje podstawę programową zatwierdzoną przez MENiS oraz elementy autorskie opracowane przez nauczycieli oraz pracowników naukowych uczelni szczecińskich. Grono pedagogiczne tworzą przede wszystkim nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający tytuły egzaminatorów OKE.

Szkoła kreatywnie odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dba o wszechstronny rozwój ucznia, przygotowuje do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego poza bogatą ofertą zajęć języków obcych oraz indywidualnej ścieżki edukacyjnej proponuję naukę informatyki w grupach zaawansowania, co ma prowadzić do uzyskania certyfikatu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie szkoła pracuje w trybie lekcji 60-minutowych, co zapewnia efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy ucznia i nauczyciela. Nauka odbywa się w kameralnej atmosferze, w komfortowych warunkach, w oparciu o partnerskie relacje między młodzieżą a nauczycielami.

CELE FASE

WYCHOWYWANIE MŁODYCH SPORTOWCÓW

ROZWÓJ SPORTOWY I INTELEKTUALNY IDĄCY W PARZE

KREOWANIE INTELIGENTNYCH SPORTOWCÓW

EDUKACJA TO NAJLEPSZA INWESTYCJA