W terminie do 21.02.2015 r należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (według wzoru dostępnego TUTAJ i w sekretariacie szkoły).

 

 • Potwierdzony przez szkołę podstawową wykaz ocen za I semestr klasy VI z uwzględnieniem oceny z zachowania

 

 • Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).

 

 • OPCJONALNIE: Opinię trenera, opiekuna sportowego

 

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego.

 

 • Dwie fotografie.

 

 • Pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na przystąpienie do szkoły. Pobierz TUTAJ

 

 

W terminie od 26.06.2015 do 03.07.2015 r należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 • Wyniki egzaminu szóstoklasisty.

 

 • Wyniki badań: laryngologicznego, stomatologicznego, okulistycznego, EKG + próba wysiłkowa, podstawowe badania krwi (OB, morfologia) i moczu.

 

 • Karta zdrowia ucznia odebrana od pielęgniarki szkolnej.

   
14:50
   sobota, 15 sierpnia 2020 roku