Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies w celu świadczenia na Państwa rzecz usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do Państwa preferencji. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies, godzicie się Państwo na ich stosowanie. Więcej o plikach cookies i o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki w Polityce prywatności cookies

Curriculum
JESTEŚ TUTAJ  

CURRICULUM

 

Prawidłowa edukacja sportowa (treningowa) musi iść w parze z edukacją szkolną. FASE kształtuje ludzi inteligentnych - "piłkarzy myślących", gotowych na przygodę w europejskim futbolu, a w przypadku niepowodzenia w sporcie - daje swoim uczniom szansę na kontynuowanie nauki w związku z należycie przeprowadzonym procesem edukacyjnym na etapie VII i VIII klasy szkoły podstawowej i liceum.

Proces dydaktyczny FASE został dopasowany do wyczerpujących i czasochłonnych zajęć sportowych. Odpowiednie dostosowanie programu oraz siatki zajęć jest priorytetem dla dyrektora FASE oraz kadry nauczycielskiej szkoły.

Szczególną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa nauka języków obcych ? codziennie wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach zaawansowania językowego (5 godzin tygodniowo). Intensywne nauczanie języków prowadzi do uzyskania certyfikatów (ZD, ZMP, ZOP, FCE, CAE). Szkoła posiada własne centrum egzaminacyjne języka niemieckiego ÖSD ? egzaminy państwowe

Oferta edukacyjna realizowana w szkołach FASE obejmuje podstawę programową zatwierdzoną przez MENiS oraz elementy autorskie opracowane przez nauczycieli oraz pracowników naukowych uczelni szczecińskich. Grono pedagogiczne tworzą przede wszystkim nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający tytuły egzaminatorów OKE.

Szkoła kreatywnie odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dba o wszechstronny rozwój ucznia, przygotowuje do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego poza bogatą ofertą zajęć języków obcych oraz indywidualnej ścieżki edukacyjnej proponuję naukę informatyki w grupach zaawansowania, co ma prowadzić do uzyskania certyfikatu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Wykorzystując swoje 23-letnie doświadczenie szkoła pracuje w trybie lekcji 60-minutowych, co zapewnia efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy ucznia i nauczyciela. Nauka odbywa się w kameralnej atmosferze, w komfortowych warunkach, w oparciu o partnerskie relacje między młodzieżą a nauczycielami.

Uczniowie mający problemy edukacyjne mogą korzystać z bogatej oferty zajęć wyrównawczych, umieszczonych w planie lekcji. W szkole prowadzona jest terapia dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Każdy nauczyciel raz w tygodniu systematycznie pełni dyżur wychowawczy, pozostając do dyspozycji rodziców.

Praca wychowawcza w gimnazjum oparta jest na autorskim programie, Alfabecie Człowieka Honoru, kontrakcie wychowawczym, działalności integracyjno-humanitarnej, szkoleniu Maltańskiej Służby Medycznej. Przynajmniej przez jeden rok uczniowie pracują w ramach wolontariatu, opiekując się osobami niepełnosprawnymi. Szkoła realizuje każdego roku doskonały program profilaktyczny.

Dodatkowe informacje o szkole:
Kształcenie w ramach indywidualnych ścieżek edukacyjnych - obejmuje wszystkich uczniów. Realizacja programów autorskich z języków obcych, filozofii, sztuki, logiki. Języki obce są nauczane w wymiarze 5 h tygodniowo. Lekcje trwają 60 minut. Szkoła realizuje projekty edukacyjne. Doskonali szkolny punktowy system oceniania, funkcjonuje e-dziennik.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z TRENERAMI FASE

 

Bezpośrednia kooperacja nauczycieli szkoły oraz trenerów FASE jest jedną z podstaw jej funkcjonowania. Proces edukacji sportowej musi iść w ścisłym związku z procesem edukacji ogólnej.

Podopiecznego FASE i osiągane przez niego wyniki, oceniać należy w ujęciu całościowym tzn. patrząc na aspekty jego edukacji i osiąganych wyników w szkole, tak samo jak na wyniki i osiągnięcia sportowe. Nie ma dobrego, odpowiedzialnego i inteligentnego piłkarza, który nie jest odpowiednio wykształcony.

Bezpośrednia zależność procesu edukacji szkolnej od procesu rozwoju sportowego objawia się m.in. poprzez nieuwzględnianie zawodników  w kadrze meczowej (odsuwanie od 1-go składu) czy też odsuwanie od treningów w przypadku słabych wyników w nauce, o których Trenera koordynatora i trenerów grup informują bezpośrednio nauczyciele.

Każdy zawodnik, który nie osiąga odpowiednich wyników w szkole zostaje poddany odpowiedniej analizie przez nauczycieli, trenerów grup oraz psychologa sportu, celem zidentyfikowania problemu. Indywidualne zajęcia korepetycyjne są środkiem, który pomaga wrócić na odpowiedni tor edukacji szkolnej.

2020 © FASE - to Szkoła Mistrzostwa Sportowego dla piłkarzy w wieku 13-19 lat all rights reseved - wszelkie prawa zastrzeżone

O.PRAWNA

FASE
SMS FASE
ul. Klonowica 3
71-241 Szczecin
tel. 91 448 02 11
fax. 91 448 04 70
sekretariat@fase.com.pl

Nasi partnerzy:

1
23:11
   środa, 30 września 2020 roku